Daily Archives: אוקטובר 21, 2015

אביב-קיץ 2016 על פי שבועות האופנה העולמיים

אביב-קיץ 2016 על פי שבועות האופנה העולמיים

חודש האופנה העולמי עזב אותנו בדיוק לקראת שבוע האופנה הישראלי (שקורה ברגעים אלו ממש). בתקופה האחרונה ישבתי המוווון זמן מול style.com…